PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marian Klamut

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek przetoki tętniczo-żylnej nerki leczonej metodą superselektywnej embolizacji
Marian Klamut, Janusz Darewicz, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Barbara Karasewicz