PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marian Chrobot

Urologia Polska 1983/36/2

Problemy leczenia współistniejących uszkodzeń tylnej cewki i pęcherza moczowego w złamaniu miednicy
Jan Burka, Marian Chrobot