PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marian Łukiański

Urologia Polska 1985/38/4

RZADKI PRZYPADEK OLBRZYMIEGO MOCZOWODU
Marian Łukiański, Roman Kunicki