PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Stopiński

Urologia Polska 1991/44/1

Nefropatiazaporowa w przebiegu gruczolaka stercza
Marek Stopiński, Stanisław Niemczyk, Andrzej Wardyn, Waldemar Mysiak