PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Maciej Krzymański

Urologia Polska 1996/49/1

WPŁYW NAWRACAJĄCEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK, ZMIANY UROGRAFICZNE I ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ ? OBSERWACJA DŁUGOTRWAŁA
Maciej Krzymański, Wojciech Suwała, Andrzej Oko, Kazimierz Rzymski

Urologia Polska 1983/36/1

Tomografia komputerowa (KT) w ocenie pojedynczej lub jednostronnie urograficznie nieczynnej nerki
Kazimierz Rzymski, Jacek Szpytko, Maciej Krzymański