PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ludwika Sikorowa

Urologia Polska 1987/40/4

ROLA ALFAFETOPROTEINY (AFP) I GONADOTROPINY KOSMÓWKOWEJ (hCG) W ROZPOZNAWANIU, OKREŚLENIU STOPNIA ZAAWANSOWANIA, MONITOROWANIU LECZENIA I KONTROLI PO LECZENIU CHORYCH NA NOWOTWORY JĄDRA Z KOMÓREK ROZRODCZYCH
Janusz J. Szymendera, Jan Leńko, Grzegorz Madej, Ludwika Sikorowa, Janina A. Kamlnska