PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ludomir Stefańczyk

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wielorzędowa tomografia komputerowa (WTK) w diagnozowaniu i monitorowaniu guzów nerki po termoablacji (TA)
Anna Salagierska-Barwińska, Marek Salagierski, Ludomir Stefańczyk

Urologia Polska 2004/57/2a

RI-2: Możliwości wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce naczyń nerkowych
Anna Salagierska-Barwińska, Marek Salagierski, Jarosław Chrząstek, Ludomir Stefańczyk