PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wielorzędowa tomografia komputerowa (WTK) w diagnozowaniu i monitorowaniu guzów nerki po termoablacji (TA)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Anna Salagierska-Barwińska, Marek Salagierski, Ludomir Stefańczyk