PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leszek Jaromin

Urologia Polska 1985/38/2

WARTOŚĆ ORCHIDEKTOMII W LECZENIU ESTROGENO--OPORNYCH NOWOTWORÓW STERCZA
Leszek Jaromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki