PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lesław Malik

Urologia Polska 2007/60/4

Przydatność przezodbytniczego ultrasonograficznego wyznaczenia stopnia otwarcia cewki sterczowej w trakcie mikcji w leczeniu doksazosyną chorych na łagodny rozrost stercza
Marek Wyczółkowski, Andrzej Prajsner, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki

Urologia Polska 2006/59/2

Laparoskopowe usunięcie dużego guza moczownika
Marek Wyczółkowski, Włodzimierz Klima, Lesław Malik, Tomasz Drewniak, Jacek Kotuła

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Retrospektywna ocena postępowania diagnostycznego w przypadku chorych z guzami nerek kwalifikowanych do zabiegów nerkooszczędnych
Marek Wyczółkowski, Tomasz Drewniak, Lesław Malik, Piotr Maciukiewicz