PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lee BB

Urologia Polska 2007/60/4

Antyseptyka w pęcherzu neurogennym po urazie rdzenia kręgowego – próba kliniczna (SINBA)
Lee BB, Haran MJ, Simpson JM, Murial O, Rutkowski SB