PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Poloński

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 18 - Zasady postępowania okołooperacyjnego u chorego ze sztuczną zastawką serca, zakwalifikowanego do zabiegu urologicznego
Przemysław Trzeciak, Marian Zembala, Jerzy Foremny, Lech Poloński