PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Lech Pokoca

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.1 - Wpływ leczenia analogami LHRH na stężenie wybranych cytokin u chorych na raka gruczołu krokowego
Piotr Kaczmarek, Lech Pokoca, Jerzy Niemirowicz, Konrad Jersak, Zbigniew Baj