PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Olszewski

Urologia Polska 1986/39/3

PRZYDATNOŚĆ BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NMR W OCENIE KLINICZNO MORFOLOGICZNEJ GRUCZOLAKA I RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Maciej Wysocki, Maria Barbara Gabryelewicz, Krzysztof Olszewski