PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Mazurek

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.2 - Rola powtórnej przezcewkowej elektroresekcji w ocenie pacjentów z powierzchownymi nowotworami pęcherza moczowego
Janusz Ciechan, Ireneusz Ostrowski, Krzysztof Mazurek

Urologia Polska 2006/59/1

Kamica kikuta moczowodu po heminefrektomii
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Janusz Ciechan

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Urazowe oskalpowanie prącia i moszny - technika operacyjna, wczesny i odległy wynik operacji rekonstrukcyjnej
Ireneusz Ostrowski, Tadeusz Palec, Wojciech Wiatr, Krzysztof Mazurek, Bogusław Jakubowski, Andrzej Baj, Janusz Ciechan