PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Deręgowski

Urologia Polska 1990/43/1

WIELOTORBIELOWATE ZWYRODNIENIE NEREK W MATERIALE AUTOPSYJNYM ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU W LATACH 1956?1985
Marian Sulik, Anna Brykalska, Stanisław Sulkowski, Maria Sobaniec-Łotowska, Krzysztof Deręgowski, Janusz Dzięcioł