PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof Ścisłowicz

Urologia Polska 1994/47/4

Ciała obce cewki moczowej
Sławomir Mrozicki, Krzysztof Ścisłowicz