PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krystyn Sosada

Urologia Polska 1992/45/4

Złamanie patologiczne kości udowej pierwszym objawem raka jasnokomórkowego nerki
Krzysztof Partyka, Bogusław Wojciechowski, Krystyn Sosada