PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kordian Graf

Urologia Polska 1990/43/3

NIETYPOWY PRZEBIEG TĘTNICY JĄDROWEJ LEWEJ U CZŁOWIEKA POŁĄCZONY Z OBECNOŚCIĄ PODWÓJNEJ TĘTNICY NERKOWEJ LEWEJ
Konrad Pilarczyk, Florian Czerwiński, Kordian Graf