PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Konrad Pilarczyk

Urologia Polska 1992/45/4

Przebieg naczyń tętniczych w błonach ściany pęcherza moczowego
Florian Czerwiński, Konrad Pilarczyk, Wojciech Kozik

Urologia Polska 1990/43/3

NIETYPOWY PRZEBIEG TĘTNICY JĄDROWEJ LEWEJ U CZŁOWIEKA POŁĄCZONY Z OBECNOŚCIĄ PODWÓJNEJ TĘTNICY NERKOWEJ LEWEJ
Konrad Pilarczyk, Florian Czerwiński, Kordian Graf