PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Trznadel

Urologia Polska 1990/43/2

UKŁAD NARZĄDÓW MOCZOWYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Kazimierz Trznadel, Jan Leńko