PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Biel

Urologia Polska 1984/37/1

WYDALANIE WAPNIA I FOSFORU U CHORYCH NA KAMICĘ MOCZOWĄ W CZASIE KRENOTERAPII
Jan Leńko, Kazimierz Biel