PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Szczurek

Urologia Polska 2003/56/4

Występowanie Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis w drogach moczowo-płciowych mężczyzn
Małgorzata Biernat-Sudolska, Małgorzata Koprynia, Jerzy Szczurek, Zbigniew Liber