PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Szczepanek

Urologia Polska 1988/41/4

POSIEWY BAKTERIOLOGICZNE TKANKI GRUCZOLAKA STERCZA, POBRANEJ ZA POMOCĄ ASPIRACYJNEJ BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ
Wojciech Szewczyk, Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Jerzy Szczepanek