PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Milik

Urologia Polska 1978/31/1

Stałe moczenie wskutek wady rozwojowej błony dziewiczej
Stanisław Ossoliński, Jerzy Milik