PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jean Pierre Droz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Retrospektywna analiza wyników leczenia Docetakselem (DCL) w populacji chorych po 70. roku życia z przerzutowym hormonoopornym rakiem prostaty (HRPC) – dane z Centre Leon Berard (CLB) w Lyonie
Agnieszka Chaładaj, Jean Pierre Droz, Iwona Skoneczna, Tomasz Demkow