PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Indyka

Urologia Polska 1985/38/3

POZAPOWIĘZIOWE WYCIĘCIE NERKI Z POWODU MIĄŻSZOWYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
Leonard Teneta, Grażyna Myrcik, Janusz Indyka, Jerzy Zieliński