PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Sowiński

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.4 - Porównanie wyników leczenia przerzutów raka stercza do kości przy zastosowaniu monoterapii izotopem strontu 89 (SR89) lub samaru 153 (SM153) do terapii skojarzonej (SR89 lub SM153 + radioterapia)
Maciej Bączyk, Piotr Milecki, Jan Sowiński