PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan M. Ziemski

Urologia Polska 1998/51/4

ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki, Tomasz Jakubczyk, Andrzej Borkowski, Wojciech Jaśkowiak, Jan M. Ziemski