PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Kaczmarek

Urologia Polska 1995/48/3

INSTYLACJE DOPĘCHERZOWE Z ZAWIESINY PRĄTKA BCG W LECZENIU POWIERZCHOWNYCH GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (PGPM)
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś, Jan Kaczmarek