PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jakub Pilarczyk

Urologia Polska 2001/54/3

Mikroangiograiia stercza - opis metody
Marcin Słojewski, Jakub Pilarczyk, Florian Czerwiński, Andrzej Sikorski