PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jadwiga Pernal

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII DRUGIEGO RZUTU OPARTEJ NA IFOSFAMIDZIE W LECZENIU CHORYCH NA NIENASIENIAKOWATEGO RAKA JĄDRA
Piotr Koralewski, Marek Pawlicki, Tomasz Zemełka, Jadwiga Pernal