PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

J. Marek Słomiński

Urologia Polska 1979/32/4

Nadciśnienie objawowe po urazie nerki dysplastycznej
J. Marek Słomiński, Jerzy Korda