PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Izabela Dowgird-Witczak

Urologia Polska 1991/44/4

Chirurgiczne i chemiczne leczenie chorych na nienasieniako wate guzy jądra w I i II stopniu zaawansowa
Marek Sosnowski, Leszek Jeromin, Anna Płużańska, Izabela Dowgird-Witczak