PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Iwona Baranowicz-G±szczyk

Urologia Polska 2004/57/1

Ostra odwracalna niewydolno¶ć nerek w przebiegu ropnia pozaotrzewnowego
Anna Bednarek-Skublewska, Krzysztof Bar, Iwona Baranowicz-G±szczyk, Lucyna JóĽwiak, Andrzej Ksi±żek

Urologia Polska 2002/55/3

GruĽlica stercza po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku
Anna Bednarek-Skublewska, Janusz Ciechan, Iwona Baranowicz-G±szczyk, Zofia Siezieniewska-Sikorska, Krzysztof Bar, Andrzej Ksi±żek