PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Irena Mazurkiewicz

Urologia Polska 1980/33/1

Zastosowanie protezy jądra u dzieci i młodzieży
Czesław Markiewicz, Irena Mazurkiewicz