PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Irena Beck-Gębara

Urologia Polska 1994/47/1a

Odległe wyniki leczenia wynicowanego pęcherza moczowego metodą Gersuny\'ego
Olgierd Sarrazin, Irena Beck-Gębara