PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Henryk Gajewski

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEJ KONFERENCJI UROLOGÓW LITEWSKICH
Stefan Wesołowski, Henryk Gajewski