PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Halina Adamska-Dyniewska

Urologia Polska 1990/43/4

SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA I ANTYBAKTERYJNA AZTREONAMU W ZAKAŻENIACH OPORNYCH NA INNE ANTYBIOTYKI
Władysław Tkaczewski, Zbigniew Pieloch, Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Halina Adamska-Dyniewska, Andrzej Szymanski, Anna Bara