PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Gerd Potjan

Urologia Polska 1992/45/2

Mioglobinuria
Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska, Gerd Potjan, Winfried Straube