PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Oleksowicz

Urologia Polska 1980/33/1

Przypadek przemieszczenia jądra na krocze
Andrzej Kowalski, Stefan Olszewski, Ewa Oleksowicz