PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ewa Korczak-Kozakiewicz

Urologia Polska 2006/59/3

Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kli¶, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Infekcje dróg moczowych a kolonizacja bakteryjna cewników podwójnie zagiętych
Rafał Kli¶, Ewa Korczak-Kozakiewicz, Waldemar Różański