PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Szczurek

Urologia Polska 1999/52/4

STĘŻENIE INHIBITORÓW KRYSTALIZACJI (MAGNEZ) W MOCZU CHORYCH Z KAMICĄ
Elżbieta Szczurek, Zofia Słodowska-Hajduk, Piotr Thor