PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Miron

Urologia Polska 1992/45/4

Promienica nerki
Elżbieta Miron, Izabela Tołwińska, Andrzej Roszkiewicz, Wojciech Gacyk, Dariusz Zadrożny