PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elżbieta Heybowicz

Urologia Polska 1983/36/4

Śródoperacyjne badanie rentgenowskie w leczeniu operacyjnym kamicy nerkowej
Jerzy Bogumił Milewski, Elżbieta Heybowicz