PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Edward Rudzki

Urologia Polska 1983/36/2

Zwężenie moczowodu po operacji połączenia miedniczkowo-moczowodowego jako odczyn alergiczny na cewnik
Andrzej Borkowski, Jerzy Bogumił Milewski, Edward Rudzki, Teresa Napiórkowska