PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dorota Fiedorowicz

Urologia Polska 1990/43/1

OSAD MOCZU W KAMICY MOCZOWEJ
Maria Mantur, Dorota Fiedorowicz, Halina Kemona