PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dmytro Vorobets

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 13.2 - Znaczenie tamsulosyny w leczeniu chorych, u których występują dolegliwości bólowe związane z orgazmem
Alexander Shulyak, Alexander Borzhievsky, Dmytro Vorobets