PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Sykała

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Olbrzymie naczyniakomięśniakotłuszczaki obu nerek wymagające obustronnej nefrektomii - prezentacja przypadku
Andrzej Kidawa, Wojciech Rogowski, Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki, Dariusz Sykała