PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Olbrzymie naczyniakomięśniakotłuszczaki obu nerek wymagające obustronnej nefrektomii - prezentacja przypadku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Kidawa, Wojciech Rogowski, Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki, Dariusz Sykała